Kort

To av ni romleire er tømt på Ekeberg i Oslo. Folk har klaget over stram lukt. VG

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også