Nytt

Ifølge TV2 som siterer P$, har Profetens Ummah utvidet mijøene de forsøker å rekruttere fra. Men det er få konkrete henvisninger.

 

 Nå arbeider de etter det P4 erfarer for å kontakte og rekruttere unge en rekke steder, blant annet på nye steder som Oslo S, i tillegg til tidligere omtalte steder som skolemiljøer på Grønland.

– Rekruttering til ekstreme grupperinger er bekymringsfullt. Derfor har vi tett samarbeid med Oslo politidistrikt for å forebygge og hindre rekruttering til slike grupper, sier informasjonssjef Martin Bernsen i PST tilP4.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/-profetens-ummah-utvider-rekrutteringen-3962953.html