Nytt

Leder av Profetens ummah, Ubaydullah Hussain, ble fengslet for to uker av Oslo tingrett lørdag. Fengslingsgrunnlaget var utvidet til også å gjelde trusler fremsatt mot det jødiske samfunn.

I tingretten ble det også klart at siktelsen var utvidet til å også omfatte trusler mot Det Mosaiske Trossamfund i Oslo framsatt på Facebook tidligere i uka.

Aktor Kathrine Kristoff sa etter fengslingsmøtet at det er viktig å varetektsfengsle Hussain både på grunn av gjentakelsesfare og bevisforspillelsesfare

Det hadde vakt undring og forbauselse at kun trusler mot to navngitte journalister ble nevnt i det opprinnelige fengslingsgrunnlaget.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8374741