Nytt

Tall fra Eurostat viser at arbeidsledigheten i eurosonen i januar steg til 10,7%, ifølge BBC. I hele EU er det nå 24,3 millioner arbeidsledige. Forskjellene fra land til land er store. Den allerede skyhøye ledigheten i Spania, hvor annenhver ungdom er uten jobb, har steget med to prosentpoeng siden desember.

Det blir interessant å se om den europeiske sentralbankens siste likviditetsinnsprøytning får noen virkning på disse tallene. Talsmenn for arbeidsinnvandring til Europa har uansett et forklaringsproblem.

 

Eurozone unemployment continues to rise