The Guardian har intervjuet fem egyptere om deres livssituasjon. De forteller om lange bensinkøer, arbeidsledighet, trakassering av kvinner og fattigdom.  Alt har forverret seg i løpet av det siste året. Valutaen har sunket og prisene steget. 99,3% av egyptiske kvinner sier de har blitt seksuelt trakassert og 91% føler seg utrygge på gaten. Byråkratiet har økt og investeringer fra utlandet har sunket med 84%.   

 The Guardian