Kort

Reaksjonene på Brexit viser at champagne­venstresiden har mistet kontakt med folk, mener Espen Goffeng. NRK

Les også

Les også