FBI-sjef James Comey sier det føderale politiet ikke vil anbefale at det reises sak mot Hillary Clinton fordi hun brukte en privat server som utenriksminister, men han kaller hennes praksis for «ekstremt uforsiktig».

Dermed holder Comey/FBI saken «åpen», for med den karakteristikken vil mange mene at det er politiske hensyn som bestemmer at det ikke blir reist sak.

Mr. Comey said that “no reasonable prosecutor” would bring a case against Mrs. Clinton for her handling of classified information on her private server. But he said Mrs. Clinton and her staff were “extremely careless” in their use of email.

The F.B.I.’s recommendation to the Justice Department will have an enormous impact on the presidential election.

Saken dør neppe med dette.