Nytt

Idet stemmene er talt opp i Newcastle, har 50,7 % av velgerne stemt for å bli i EU, mens 49,3 % har stemt imot. Dette er et skuffende resultat for Remain-leiren, som hadde ventet en klarere margin der til bys. Det er altså for tidlig å sprette champagnen for EU-tilhengerne.