Når det kommer til å avgi makt oppover, er troen på at EU-byråkratiet skal belønne oss med gode løsninger tilsynelatende grenseløs.

Det som derimot synes uaktuelt for partiet, er enhver idé om å avgi makt nedover til egne velgere.

Der er mistilliten fullstendig dominerende. Partiet vet fortsatt best.
Eksemplene er ikke tilfeldige. I nyere tid utviser Ap nærmest en konsekvent uvilje til å lytte til egne velgere når de er på kollisjonskurs med partiet. I valg er Ap kjent for å ha særdeles sentralstyrte nominasjonsprosesser.
Partiet har også vært motstandere av ethvert forslag som kunne ha flyttet mer makt til velgerne.

Hverken endringer som gjør det enklere å stemme frem folk som i utgangspunktet står lavt på listene eller som gir mulighet til å styrke folk som allerede står høyt på listene, kan aksepteres av Ap-toppene.

 

Andreas C. Halse Arbeiderpartiet stoler mer på Brussel enn på egne velgere

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂