Tavle

Vi har mottatt en henvendelse om å hjelpe å spre budskapet om en pengeinnsamling til en kreftoperasjon som må foretas i Spania. Det er laget en egen side på Facebook. Det er mange saker som engasjerer og fortjener støtte. Vi kan som redaksjon ikke gå inn for enkeltsaker, men det er naturligvis opp til leserne om de vil spre budskapet videre på sine Facebook-sider.

forespørsel1