VG har fortjenstfullt undersøkt hvordan det går med de 117 skolene som er blitt bygd for norske bistandspenger i Faryab-provinsen i Afghanistan, og finner at kun 68 av dem er åpne. En av bygningene er overtatt av en krigsherre, og han bruker den som lager.

Men det verste er egentlig ikke at bare litt over halvparten av skolene er i drift. På et så vanskelig og farlig territorium kan det betraktes som et halvfullt glass like gjerne som et halvtomt.

Det verste er at Norge gir penger til personer som motarbeider de verdiene som forsøkes formidlet med selve utviklingsprosjektet:

En av de norske skolene, som også kostet flere hundre tusen kroner å bygge, ligger i en liten dal i Pashtun Koht-distriktet rett sør for provinshovedstaden Meymaneh. Dalen styres mer jernhånd av krigsherren Mullah Qadir, som har tatt i bruk den norskfinansierte skolen som sitt private lager for korn og jordbruksredskaper.

– Ifølge lokale kilder har Qadir tatt over skolen til eget bruk, og har offentlig uttrykt negative holdninger om utdannelse generelt, skriver IWA i rapporten.

Fem av Qadirs sønner er oppført som lærere på «skolen», og mottar ifølge rapporten lønn og andre fordeler fra Utdanningsdepartementet.

At vestlige bistandspenger går med til å finansiere lokale krigsherrers korrupsjon og nepotisme, er knapt til å holde ut.

Forsker Arne Strand ved CMI setter fingeren på det:

– Det viser også dilemmaet med å fokusere så mye av den norske bistanden gjennom lokale myndigheter i én provins. Da gjør vi oss avhengige av guvernører som ved flere tilfeller har vist hvordan de bruker denne støtten på å sikre egen oppslutning, sier Strand.

Nå skal en kanskje ikke moralisere for mye over at NAV Afghanistan fungerer litt som NAV i sin alminnelighet.

For NAV er med på å opprettholde korrupte og patriarkalske klankulturer også hos utenlandske diasporaer i Norge.

Denne måten å bruke penger på fungerer litt som gift. Men det var kanskje ikke nødvendig å eksportere modellen?

 

VG

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂