Kort

Afghanere saksøker Utlendingsnemnda etter nei til opphold. Nemndmedlem Vidar Kleppe er angivelig inhabil. Dagbladet

Les også

Les også