Video 2

Debatten om britisk medlemskap i EU på BBC Question Time sist torsdag dreide seg blant annet om migrasjonskontroll.

David Camerons tidligere rådgiver Steve Hilton, som er barn av ungarske innvandrere, sa han naturligvis ikke var prinsipielt mot migrasjon, men at den må skje på en kontrollert måte: «We should be able to decide who comes to our country. That should be a choice for us and as long as we’re in the EU, it’s a choice we can’t make.»

Som en av spørsmålsstillerne formuerte det: Selv om vi forlater EU, er det ingenting som hindrer en britisk regjering i å føre en liberal migrasjonspolitikk, hvis den blir valgt på det.