Nytt

Sverige har blitt rammet av sabotasje mot flere telemaster. I går var SOS Alarm ute av funksjon, det var ikke mulig å høre hva innringerne til alarmsentralen sa. Der svenske Luftfartsverket ble i dag rammet av et omfattende radarhavari. Flytrafikken måtte stanses og fly ble kalt ned til landing.

Hendelsene omtales som eksepsjonelle og det prates om hybrid krigføring.

De allvarliga incidenterna under en kort tidsperiod har fått många bland allmänheten att fråga sig om det finns ett samband. Och under torsdagen gick också regeringen och flera försvarsexperter ut med farhågor om att så kan vara fallet.

Infrastrukturminister Anna Johansson (S):

Ministern säger att händelsen ska utredas och att ett krismöte med berörda myndigheter ska hållas omgående.

Riksdagens forsvarskommité:

Också Allan Widman (L), ordförande i Försvarsutskottet, ser med oro på senaste veckans händelser.
– Det har hänt tillräckligt för att man ska fundera och börja fråga sig om det är något mönster i det här av något slag. Det har varit så många allvarliga enskilda händelser nu att det finns skäl att göra en utredning. Händelserna har dessutom alla det gemensamt att det innebär eller kan innebära allvarliga påfrestningar på samhället, säger Allan Widman.

Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys:

– Scenariot stämmer överens med en bild av så kallad hybridkrigföring som har vuxit fram sedan Krim-operationen 2014, säger Wilhelm Agrell, professor i underrättelseanalys.

Aftonbladet

 

 

Bildet: Putins Dogs of War i det østlige Ukraina