Kort

Kristoffer Rønneberg konstaterer sympatisk i Aftenposten at de flestes spådommer om Trump, hans egne inkludert, ble gjort til skamme. Problemet er ikke at man bommer, men at nesten alle tenker i samme baner som omgivelsene alt har gjort.