Kunstverk

Digitalt Museum oppgir Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin (1864-1894) som fotograf. Men ettersom Nyblin gikk bort allerede i 1894, er bildet sannsynligvis tatt av hans enke Agnes Nyblin (1869-1945), eller en annen fotograf tilknyttet firmaet, som hun overtok og drev videre etter mannens død.

Fra venstre Christian Cappelen, Catharinus Elling, Ole Olsen, Gerhard Rosenkrone Schelderup, Iver Holter, Agathe Backer Grøndahl, Edvard Grieg, Christian Sinding, Johan Svendsen og Johan Halvorsen.

Av de avbildede er det nok bare Grieg som er internasjonalt kjent. Olsen, Sinding, Svendsen og Halvorsen spilles fortsatt en del i Norge. Agathe Backer Grøndahl (søster av malerinnen Harriet Backer) var en internasjonalt kjent konsertpianist. Hun komponerte også en del, mest sanger og små klaverstykker – som for det meste er glemt. Svendsen og Halvorsen var i stor grad aktive som dirigenter i henholdsvis Danmark og Norge. Det var Svendsen som dirigerte uroppførelsen av Carl Nielsens første symfoni i Odd Fellow-palæet i København den 14. mars 1894. Olsen var militærmusiker, og som komponist en dyktig håndverker. Sindings klaverstykke Frühlingsrauschen (Vårbrus) kan man også rett som det er høre, men det er så å si det eneste som fortsatt spilles av hans ganske omfattende produksjon. Elling virket som pedagog, og samlet dessuten inn en del norske folketoner. Holter, som var elev av Svendsen, er best kjent for sin innsats som dirigent og organisator. Under inntrykk av Wagner ble Schjelderup Norges mest produktive operakomponist, ved siden av virke som skribent og musikkteoretiker. Cappelen var primært organist, blant annet i det som nå er Oslo domkirke.

Nyblin-familien har markert seg sterkt som fotografer, både i Norge og i Finland.