Nytt

Først var han i Saudi-Arabia og snakket med kong Salman og Gulflandenes samarbeidsråd. Kroppsspråket fortalte om stive samtaler og liten tillit.

En tidligere amerikansk ambassadør til Saudi-Arabia sa til BBC at Obama opptrer professoralt. Når han tror han forut for et besøk til regionen får seg til å si i et intervju med the Atlantic, at Iran og Saudi-Arabia må finne ut av hvordan de skal dele regionen mellom seg, har han ikke forståt noe som helst av dagens Midtøsten.

Obama er presidenten som gikk sin vei. Han har sviktet USAs rolle, i Midtøsten, der den har vært mest kritisk de senere år.

Fra Saudi-Arabia dro han til Storbritannia og til tross for sterke signaler om at råd foran folkeavstemningen ikke var velkomne, levert han nettopp slike.

Det var måten han gjorde det på som provoserte britene. Obama mobiliserte alle de døde i to verdenskriger som bevis på et special relationshiop. Men forholdet mellom de to land er ikke hva de var, og Obama er selv et tydelig eksempel på det. Hans fjerning av Churchill-bysten er blitt symbolmettet.

Påminnelsen om alle ofrene gjør seg, men holder den? Særlig andre verdenskrig handlet om å forsvare demokratiet og nasjonal selvrådertt. Obama vil at Storbritannia skal oppgi sin, skriver Janet Daley i Telegraph.

USA gjør ingen av de delene det anbefaler UK: Det har ikke underskrevet barnekonvensjonen, det har ikke ratifisert den internasjonale straffedomstolen. Det er utenkelig at USA kunne legge seg inn under et overnasjonalt regime som EU. Likevel vet Obama best på britenes vegne.

Ikke nok med det. Han truer britene med at de må stille seg bakerst i køen hvis de går ut av EU.

Akkurat det var neppe smart. Venner som truer er ikke venner.

Obama siktet til forhandlingene om en ny Transatlantisk handelsavtale: TTIP.

Det er denne UK vil bli satt utenfor.

Obama er sur fordi UK kan komme til å ødelegge forhandlingene.

 In the end, it seemed to come down to trade advantages – to what might once, back in the day, have been called the global interests of US corporate capitalism. Mr Obama even made specific reference in his article in Friday’s Daily Telegraph to the importance of current negotiations on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), which would reduce barriers to US business interests in the European Union.

Et ganske kynisk spill. Obama sa i dag at den eneste veien er fremover – dvs mer global handel. Man må heve standardene og ansattes rettigheter, sa han. Men vanlige folk vet at de betaler prisen for globaliseringen. Det er de store transnasjonale selskapene som vokser inn i himmelen, og ingen utfordrer dem. TTIP ser ut til å være laget for å tilfredsstille deres behov.

Det er Obamas skjønnmaling av en verden med stadig flere tapere samtidig som han bruker de fine ordene, som provoserer. Som når han på spørsmål om Saudi-Arabia er en alliert, svarer at «det er komplisert». Den samme Obama har de siste seks år solgt våpen for 30 milliarder dollar til kongedømmet. Men Obama oppfører seg om det ikke er tilfellet, eller som det ikke betyr noe.

Mangel på konsistens, skaper uro.

Janet Daley spør: Why should we take advice from a president who has surrendered the world to chaos?

Professor Obama forstår ikke konsekvensene av sine egne handlinger. Han bruker amerikanske soldaters ofre i annen verdenskrig som moralsk pressmiddel, for at UK skal forbli medlem av EU. UK skal altså oppgi sin suverenitet av takknemlighet?

The iron fist of a message inside that velvet glove of carefully recited claptrap about the special relationship is that Obama’s America wants us to stay in the conveniently monolithic, homogeneous trading bloc with which it can most easily do business. In other words, the tentative US economic recovery needs us to sacrifice our country’s judicial independence and the primacy of our parliamentary system, just as the US once sacrificed so many of its young military officers for our survival. That’s the deal.

Dette kommer fra en president aom aldeles ikke har tenkt å sende soldatene ut for å redde Europa en gang til.

Obama har trukket USA ut av rollen som verdens politimann. Han ser ned på denne rollen.

But there is no indication, either in Mr Obama’s words or his actual foreign policy, that America would now be prepared to make another such sacrifice for its allies. The withdrawal of the US from world leadership – from being what Mr Obama’s people refer to disparagingly as “the world’s policeman” – has been one of the most dramatic developments on the international stage of the past eight years.

Er Obama i stand til å se sammenhengen mellom at han unnlot å bombe Assad for bruk av kjemiske våpen, slik han lovet, og den masseinnvandringen til Europa som fulgte? Er han i stand til å forstå hvorfor britene vil ut? Det virker ikke slik.

But permitting Russia’s proxy, Assad, to remain in place in Syria, as American inaction does, drives every dissident in the region into the arms of anti-Western extremism, and puts American (and European) security at the mercy of a Russia-Syria alliance. Not to mention the salient fact that Assad’s genocidal tyranny fuelled the migrant rush to the European borders. Was Mr Obama aware of that great success story of EU collaboration, in which an emergency was turned into an international tragedy by bureaucratic incompetence and a complete collapse of cooperative goodwill? The abandonment of border checks inside the EU, combined with the unilateral decision by Germany to encourage mass entry, created a living hell in which organised people-trafficking on an industrial scale became a fixture of life.

Obama tilhører en global elite som ikke merker eller lar seg affisere av konsekvensene av deres egen politikk.

 

 

Toppbilde: Også David Cameron har dummet seg ut med Obamas besøk. Det virker som det er Camerons folk som har foret Obama med argumenter, i den tro at talen hans ville gjøre inntrykk. Det motsatte ser ut til å være tilfelle. USA snakker for sin syke mor.