Nytt

I den brede venstre-offentlighet er Israel en paria-stat. I den virkelige verden er Israel en suksess. Et trett Europa er ikke klar over hvor sterkt Israel står.

Feilbedømmingen stikker dypt. Det er snakk om et tap av realitetssans.

Hør hva en av USAs mest anerkjente utenrikskommentatorer, Walter Russel Mead, skriver i the American Interest:

There is perhaps only one thing harder for the American mind to process than the fact that President Obama has been a terrible foreign policy president, and that is that Bibi Netanyahu is an extraordinarily successful Israeli Prime Minister. In Asia, in Africa, in Latin America, Israel’s diplomacy is moving from strength to strength. Virtually every Arab and Middle Eastern leader thinks that Bibi is smarter and stronger than President Obama, and as American prestige across the Middle East has waned under Obama, Israel’s prestige — even among people who hate it — has grown. Bibi’s reset with Russia, unlike Obama’s, actually worked. His pivot to Asia has been more successful than Obama’s. He has had far more success building bridges to Sunni Muslims than President Obama, and both Russia and Iran take Bibi and his red lines much more seriously than they take Obama’s expostulations and pious hopes.

Obamas katastrofale utenrikspolitikk er ikke en gang på radaren i et land som Norge. Europa kunne lært av USAs krise for denne er et varsel om hva som er under oppseiling i Europa. Men i stedet tror Europa på Hillary, som ikke har andre svar enn mer av det samme.

Noe mer enn feil politikk står på spill her.

Russel Mead:

The reason that Bibi has been more successful than Obama is that Bibi understands how the world works better than Obama does.

Det er en forferdelig dom.

USA var en gang kjennetegnet av en pragmatisme som vet å foreta en avveining mellom interesser og verdier i forhold til en brutal verden hvor andre kanskje ikke deler ens verdier og respekterer de samme prinsipper.

Obama varslet reaching out-politikken ved tiltredelsen. Han ville strekke ut en hånd til den islamske verden og avskaffe atomvåpen. Det var disse visjonene han fikk Nobelprisen for.

Jagland levde på Obamas våte drømmer. Obama avskaffet krigen mot terror, men ble den utstrakte hånd besvart? Skjebnen til den arabiske våren viser noe annet. Men Obama har aldri gjort opp status og erkjent at han tok feil. Det er fortsatt samme kurs.

Han representerer en form for liberalisme som ikke tar hensyn til konsekvenser.

Iran-avtalen er det grelleste eksempel. Obama og Kerry inngikk en avtale som ikke la bånd på Irans ambisjoner. Det gjør at allierte som Saudi-Arabia føler seg sviktet. De stoler ikke lenger på USA.

Bibi har fylt tomrommet.

Israel’s neighbors may not like Bibi, but they believe they can count on him. They may think Obama has some beautiful ideas that he cares deeply about, but they think he’s erratic, unreliable, and doesn’t understand either them or their concerns.

Obama trodde også at Brorskapet kunne danne en bro mellom islam og demokrati.

Again, Obama thought that reaching out to the Muslim Brotherhood (including its Palestinian affiliate, Hamas) would help American diplomacy and Middle Eastern democracy. Bibi understood that Sunni states like Egypt and its Saudi allies wanted Hamas crushed.

Han har gått på samme skuffelse i Tyrkia, men det er som Obama ikke vil lære. I stedet trekker han seg unna. Han er litt som Jens Stoltenberg.

Norske aviser har over lang tid fremstilt Bibi som marginalisert og stadig mer høyreorientert. De har ikke merket at deres verdensbilde som er ved å bli parkert. 

the-american-interest

Les også

-
-
-
-