Kommentar

En ulykke kommer sjelden alene heter det. Hvis det er riktig har Miljøpartiet i Sverige sannelig fått erfare at det er hold i det gamle ordtaket. Skjønt ulykke og ulykke. Er det en ulykke når man med åpne øyne og med fullt overlegg bedriver selvskading? Den våkne leser vet hva som har skjedd med de grønne hos de blågule den siste uken. Nå er partiledelsen så panikkslagen og desperat at de har sendt ut et åpent brev til alle sine medlemmer og sympatisører.

At et parti har retningslinjer for sine tillitsvalgte, ansatte og folkevalgte er ikke noe nytt. At et parti har etiske retningslinjer for sine velgere er derimot oppsiktsvekke, og trolig noe som ikke er vanlig utenfor land vi normalt ikke liker å sammenligne oss med.

Her er MPs 5 bud:

1. Vi är ett parti för mångfald. Människor med alla bakgrunder och religioner ska känna sig välkomna. Men vi accepterar aldrig extremism.

2. Våra företrädare ska inte figurera i samma sammanhang som extremister. När en förtroendevald möter människor eller organisationer med värderingar långt ifrån våra ska hen vara tydlig med Miljöpartiets värderingar

3. Nolltolerans råder alltid mot varje form av rasism

4. Ett parti ska inte skylla på, eller recensera, medier

5. Vi behandlar män och kvinnor lika.

Brevet og utdypende kommentarer kan du lese her.

Mye er selvfølgeligheter, men det er noen pussige vendinger. Ta MPs første bud; Mennesker med alle bakgrunner og religioner skal kjenne seg velkomne. Men vi aksepterer aldri ekstremisme. Er ikke det en litt underlig presisering av et parti som nesten utelukkende består av ekstremister og fanatiskere? Det de mener er selvsagt at det ikke er plass til ekstremister de ikke liker, folk som setter sin egen religion, yrke eller etnisitet foran partiet. Det får være greit, selv om jeg ikke har hørt om andre seriøse partier som understreker at ekstremister ikke er velkomne. Har de hatt dårlige erfaringer?

Punkt 2 er også litt morsomt, for jeg merker at det kommer til å ta litt tid for meg å venne meg til den kjønnsnøytrale benevnelsen «hen». Jeg tror vi trygt kan anta at 2.bud kan døpes om til Kaplan-paragrafen. Nulltoleranse mot alle former for rasisme en selvfølgelighet, men det er en liten pussighet at et parti mener medlemmer og velgere ikke skal skylde på, eller kritisere mediene. I en tid hvor vi skal etterstrebe mer demokrati og mer åpenhet burde det være mulig for en folkevalgt å kritisere mediene. Det er aldri klokt, for man «vinner» aldri, men å nekte noen å kritisere en avis for tendensiøse vinklinger og oppslag må vel være legitimt i et demokrati? Har partiledelsen gitt folkevalgte og ansatte munnkurv? Det kan se slik ut.

Så kommer rosinen i tofupølsa. Vi behandler menn og kvinner likt. Bud 5 er definitivt Khan-paragrafen, etter Yasri Khan som måtte trekke seg som kandidat til verv i partiledelsen fordi han nektet å ta en kvinnelig journalist fra TV4 i hånden. Det, fordi, han som muslim ikke liker at «kvinner tar kontroll over kroppen hans». Det blir for intimt. Han sier det, se på intervjuet.  Statsminister Stefan Löfven fikk direkte spørsmål om det å håndhilse på en av motsatt kjønn og sa tydelig at i Sverige så håndhilser man.

Men hva er det MPs 5.bud innebærer? Innebærer det at muslimske menn skal håndhilse på kvinner, og muslimske kvinner på menn? Nei. MPs partisekretær Anders Wallner utdyper:

– Hur man hälsar måste vara upp till var och en. Men handlingen måste vara likadan mot både män och kvinnor, det är likabehandlingen som är central, säger Wallner.

En annen MP topp – Gustav Fridolin – havnet i morges i hardt vært fordi han sa han ikke hadde forstått hvor krenkende visse kvinner, altså de som ikke er muslimske, synes det er når en innvandrer ikke vil ta dem i hånda. Så da vet jeg det. Jeg er en mann og neste gang jeg ønsker å håndhilse på en muslimsk mann og strekker ut hånden og den blir hengende, så er ikke det fordi han ikke liker meg. Det er fordi han sympatiserer med MP i Sverige og behandler meg like respektløst som alle andre han møter uansett kjønn, seksuell legning, hudfarge eller hva det skulle være.

Vi får bare anta at personen heller ikke håndhilser på sine egne familiemedlemmer, for det skulle tatt seg ut om hen ikke behandlet alle likt!