Tavle

En enkel NTB-melding forteller om at den norske kirke er i oppbrudd for ikke å si full oppløsning: 256 prester reagerer å sterkt på Kirkemøtets vedtak om å åpne for vigsel av likekjønnede, at de vurderer sin videre fremtid i Den norske kirke.

Alle har i en erklæring utfordret Kirkens ledelse til å besvare en serie spørsmål innen avslutningen av det neste Kirkemøtet, som finner sted 27 januar 2017, skriver Fædrelandsvennen.

I erklæringen viser prestene til at de står på kirkens tradisjonelle lære  – at ekteskapet er forbeholdt kvinner og menn (NTB)