Det dommer Helen Andenæs Sekulic gjorde var intet annet enn å vurdere Anders Behring Breiviks sak ut fra det som er overordnet norsk rett: Den Europeiske Menneskerettskonvensjon og Menneskerettsdomstolens fortolkning av den. Men når prinsippene anvendes på norsk kriminalomsorg går mediene i baklås og begynner å sammenligne soningsforhold med den innsattes forbrytelser.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.