Nytt

Plateprodusent og tekstforfatter Erik Hillestad utga i 1991 en CD av Sigvart Dagsland hvor en av sangene het «Festung Europa». Den viser ikke til Hitlers Atlanterhavsvoll mot alliert invasjon, men til dagens vern mot invasjonen av flyktninger.

Én ting er «medkjensle», noe annet er undergangslengsler og et ønske om å dømme oss selv og vår egen kultur. Det er vanskelig å skjønne at et voksent menneske kan skrive slikt sprøyt. Hvis det ikke var for at Hillestad har en posisjon og er et eksempel blant flere, hadde han fortjent å bli forbigått.

… Sigvart Dagsland beskriver en elv av folk som ingen kan stanse der den sprenger fram mot Europas grenser i vest og nord.

Å ta til orde for at Norge skal forbli like privilegert og å hevde vår rett til å stanse innvandringen for å beholde velferdsordningene våre, er uhistorisk, egoistisk og endimensjonalt. Det er en viktig del av det komplekse bildet at Europa befinner seg i en boble av rikdom som i høy grad er skapt på andre lands bekostning, og at tiden er kommet da vi ikke kan hindre at rettferdighet skjer fyllest. Det er på tide vi erkjenner og aksepterer at det som nå skjer, vil forandre Europa.

539146_2015-10-20t100835z-1651743307-lr1ebak0s600h-rtrmadp-3-europe-migrants-slovenia_orig

Alt er vår skyld.

Utbyttet. Både det korte og det lange perspektivet avslører oss. I et langt perspektiv består Europa av stater som har kolonisert og utbyttet land i sør og øst og drevet et renkespill som har knust demokratitilløp og opprettholdt undertrykkende regimer fordi det har vært i vår interesse. «Me e’ fattige, men me komme’ fra rike land, våre fedre de jobba hardt for den kvite mann, men alltid seilte gullet mot Europas strand, rettferdighet ska’ velta fram som vann», synger Dagsland.

I et kortere perspektiv er vår atferd direkte voldsgenererende. Det er ikke mange årene siden europeiske land tok del i et felttog mot Irak som destabiliserte landet og banet veien for IS. Og enda flere nasjoner, blant dem Norge, var aktive under bombingen av Libya. I tillegg har vi i flere tiår unnlatt å ta tydelig og kraftig avstand fra Israels okkupasjon, og vi har gjort altfor lite for å inkludere unge immigranter fra tidligere kolonier.
Det er derfor kunnskapsløst å beskylde islam for å være roten til ondet. Islam tas i bruk som et middel for krefter som vil hevne seg, gjenreise krenkede folks stolthet og oppnå makt.

Det er vanskelig å forstå at Hillestad og undertegnede bebor samme land og er en del av den samme kultur. Gjør vi egentlig det når undergangslengselen blir sterk?

 

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread11637829/#post_11637829