Tavle

Blant svensker mellom 20 og 64 år er 69 % heltidsansatte eller næringsdrivende. Blant flyktninger og deres familiemedlemmer er andelen 25 og 34 % etter henholdsvis 8 og 15 år.

Artikkelen står i Dagens Industri:

På uppdrag av riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) har riksdagens utredningstjänst gått igenom de olika statistiska räknemetoderna. Arbetsmarknadsstatistik är osäker mark eftersom befolkningen kategoriseras på olika sätt.

SCB anger visserligen i sina siffror att förvärvsfrekvensen för kommunmottagna flyktingar efter åtta år ligger på 50 procent. Men denna siffra tar inte hänsyn till vilken typ av arbete eller hur omfattande.

SCB har därför en mer träffsäker registerbaserad aktivitetsstatistik som innehåller information om sjukskrivning, föräldraledighet, studier, etc och som tar hänsyn till grund för bosättning, bland annat om man flyktinginvandrat eller är anhörig till flykting.

Kategorierna helårsanställd och företagare, det vill säga personer som i huvudsak försörjer sig själva, utgör 69 procent av den totala befolkningen mellan 20 och 64 år. Samma kategorier bland flyktingar och flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter åtta år i Sverige och 34 procent efter 15 år.