Nytt

Hva er det med tyskere som gjør at alle sikringene ryker fra tid til annen?

Som reaksjon på de seksuelle overgrepene i Köln på nyttårsaften, ønsker Tysklands justisminister Heiko Maas nå å forby «sexistisk» reklame i den hensikt å oppnå et «moderne kjønnsbilde» i landet», skriver Frankfurter Allgemeine.

Konsekvensen av statsrådens forslag ville angivelig bli en slutt på reklame som «reduserer kvinner til kjønnsobjekter».

Men med tanke på hvor lite som skal til for at testosterombomber fra Islamistan anser en kvinne som kjønnsobjekt, er forslaget ensbetydende med islamisering. Integreringen forsøkes kort sagt oppnådd på det mørkeste islams premisser, som man snarere burde ha erklært åndelig krig.

FDP-leder Christian Lindner er ikke nådig med justisministeren:

«Heiko Mass tar neste skritt i retning barnepikestaten, hvor man ikke har tiltro til borgerne og anser forbrukerne som umyndige.»

«Planene hans om forbud mot nakenhet og seksualisert reklame er en spissborgerlighet som knapt kan overgås. Det å pakke inn kvinner for å holde menn i tøylene er noe man kunne forvente av religiøse ledere for radikal islam, men ikke av den tyske justisministeren.»

Lindner har åpenbart ikke avfunnet seg med underkastelsens logikk, som statsrådens utspill er helt i tråd med.

oktoberfest
Reklamen for oktoberfest kan bli en helt annen heretter, hvis den tyske justisministeren får det som han vil.

 

Frankfurter Allgemeine