Forslaget fra Nord-Trøndelag Høyre om å forby hijab i grunnskolen, ble nedstemt på Høyres landsmøte i helgen. Resolusjonen om hijab-forbud fikk ikke flertall selv om ordlyden ble moderert. Motstanden fra sentrale partitopper og andre fylkesledere ble for stor.

Høyre landsmøte 2016

Høyre vil ha muligheter for alle. Muligheter til hva?

Men selv ikke om Nord Trøndelag i siste sving valgte å moderere forslaget ved at formuleringen «forbud» ble skiftet ut med «at barn i grunnskolen skal skjermes fra bruk av hijab i skoletiden» hjalp.

Fylkeslaget i Nord-Trøndelag har tatt poenget.

Fylkesleder Anders Kjær i Nord-Trøndelag mener hijab-bruk blant barn fra innvandrermiljøer nettopp hindrer integrering, og skaper et utilbørlig internt press mot barn i de samme miljøene som velger å la være.

-Er hijab blant barn et utbredt problem i Nord-Trøndelag?

– Nei, men vi kan ikke la det stanse oss i å reise noen viktige og prinsipielle debatter, sier Kjær.

000_APP20020719385951-e1359054219341

Hun fikk ikke mulighet til å kvitte seg med hijaben. For foreldrene hennes skal jo også gis «sine» muligheter. 

 

Til slutt en oppfordring: Til dere som synes det er synd at forslaget ble nedstemt, engasjer dere i politikken!

 

Adresseavisen