Tavle

I verdens beste land er den største legevakten i hovedstaden plaget av rotter og mus. De er så mange at de utgjør en fare for driften. Dårlig ventilasjon, mugg sopp og lekkasjer hører med til hverdagen i lokalene hvor syke og skadede skal behandles. Det handler om legevakten i Storgata i Oslo.

«Det er observert mye rotter i ambulansegarasjene våre og rundt ambulansebygget. Det er oppdaget musereir i motorrommet i flere ambulanser, samt mye avføring fra rotter og mus overalt», heter det i en e-post fra februar i år som TV2 har fått tak i.

—-

– I flere år har det vært problemer med mangelfull ventilasjon og dårlig inneklima, vinduer som ikke kan åpnes, strømbrudd og elektrisk anlegg som svikter, gamle rør som lekker og avløp som går tett, noe som fører til kloakklukt, sier hovedtillitsvalgt for legene i Helseetaten, og lege ved almennlegevakten, Ailin Harlem til TV 2.

osloby