Innenriks

Politikerne ser ingen problemer med veksten til Oslo. Det er bare å bygge tett og høyt nok så vil alt gå bra. Barnehager på taket til kjøpesentre og  parkanlegg på parkeringshusene er den nye idyllen. Vi som vokste opp på 70- og 80- tallet lærte å være stolte over den lille hovedstaden med nærhet til Marka, Oslofjorden og en rekke grøntområder. Nå er idealet en by som ligner arkitekturen til Tokyo og demografien til Lahore.

I fremtiden kan vi ha kjøpesentre med barnehage på taket. Og parker og lekeplasser kan få plass på toppen av parkeringshus.

Planlegger 16 etasjer i Nydalen
Oslo er blant de byene i Europa som vokser raskest. I dag er vi 659.000 innbyggere. Fortsetter veksten i samme tempo, kan Oslo ha 1 million innbyggere i 2037.

osloby