Med Trump som president blir det et sivilisasjons­sammenstøt mellom Vesten og islam, sier general­løytnant i Dubai (var det ikke i gang alt?). The Independent

Les også