Egypt vil fremme et forslag om å forby burka og niqab i det offentlige rom. Niqab er allerede forbudt for forelesere ved universitetet i Kairo. Parlamentsmedlem Amna Nossier, som også er professor i rettsvitenskap, sier at ansiktstildekning hverken er påkrevet i Koranen, ei heller er det noen islamsk tradisjon.

Dr. Nosseir, a former dean of Al-Azhar University and a member of Egypt’s Supreme Council for Islamic Affairs, said the niqab is a a Jewish tradition, not Muslim.

Amna Nossir
Niqab er en jødisk tradisjon sier Dr. Nosseir. 

Antallet kvinner som kler seg i burka og nikab har økt dramatisk de siste 10-20 årene. I oktober ifjor ble det innstramminger i Egypt med forbudet på universitetet og ved valgurnene hvor kvinnene fikk beskjed om å fjerne tilsløringen for å kunne bli identifisert.

I Europa har det vært stille en stund rundt burka-problematikken etter at migrasjonskaoset tok over det siste året. Belgia og Frankrike har innført et totalt burkaforbud: Det samme gjelder for Barcelona i Spania og enkelte byer i Nord-Italia. Sveits jobber for å få til en folkeavstemning om burkaforbud.

Albania har fremmet forslag om hijabforbud i skolene. Estland har planer om å forby burka og niqab i det offentlig rom. Tyskland har flere geografiske områder hvor hijab ikke er tillatt for lærere.

 

nikab

Uønsket påkledning i Egypt, men på bussen i Østfold er det greit.

hjemtur1

Ubehagelig å sitte ved siden av på flyet også.

Daily Mail  The Independent