Janne Haaland Matlary holder minneord over et politisk prosjekt som ikke tålte virkeligheten: Samarbeidet i EU finnes ikke lenger. VG

Les også