Stadig henvises det, i propagandakampanjen mot Donald Trump, til nettsiden PolitiFact.

Denne har kommet frem til at kun 1 prosent av påstandene til Trump som de har undersøkt er helt sanne (angivelig).

Prosjektet er uærlig i utgangspunktet, da det baserer seg på ren håndplukking av uttalelser. Det er det ingenting samfunnsvitenskapelig ved.

Hvor mange Trump-påstander de har sjekket ut og fant ut var sanne, og dermed bare unnlot å publisere, kan vi heller ikke vite.

Det vi derimot kan vite, er at det eneste utsagnet de har gitt ham rett i, er en referanse til Putins høye popularitet i Russland, som beleilig nok bare kan slå tilbake på ham selv.

Under er rangeringssystemet, og Trumps fordeling langs dette:

Trumplies

Kanskje trenger faktasjekkerne selv en faktasjekk? Er de seriøse med å etterprøve fakta, eller konkluderer de bare med at ting de er uenige i er faktafeil?

Å se på alle Trump-påstandene de har analysert ville selvsagt være meget tidkrevende, så la oss heller ta en rask undersøkelse av et utvalg i den mer negative enden, som skulle være enkle å teste opp mot virkeligheten:

Påstand 1:
1

Med ett enkelt nettsøk består ikke PolitiFacts faktasjekk vår egen faktasjekk. Fra NBC kan vi lære at universitetet ikke bare har fått en A av byrået, men en A+. Allikevel gir ikke PolitiFact Trump engang delvis rett i påstanden:

The BBB said a statement to NBC News on Sunday that Trump University currently has no rating because «the company is believed to be out of business.»

But when it was assessed by BBB Serving Metro New York, the Trump Entrepreneur Initiative — the name under which Trump University has most recently operated — had, indeed, gotten the BBB’s top rating in the past, it said.

In fact, according to the rating agency, Trump appears to have undersold things — at times in the past, his «university» had an A-plus rating.

Påstand 2:
2

Mitt Romney tapte valget i 2012, og det er nok både gode og dårlige argumenter begge veier for at Paul Ryan ikke var et godt valg som visepresidentkandidat. Han klarte ikke engang å sikre seier i sin egen stat, Wisconsin, hvor Obama og Biden vant med hele 7 prosent. De som følger amerikansk politikk, vet at å tape egen stat ofte er et krisetegn.

Driver PolitiFact her egentlig med seriøs faktasjekking, eller er det bare en subjektiv uenighet forkledd som objektivitet?

Påstand 3:
3

Enda en gang forkles subjektiv uenighet tilsynelatende som objektiv faktasjekking.

Faktum er at ulovlig innvandring ikke var et stort tema i debatten før Trump entret nominasjonskampen. Deportasjon av ulovlige innvandrere var ikke på agendaen, muren var heller ikke et tema, og muslimforbudet var det i hvert fall ikke. Når Trump begynte å diskutere alt dette, reagerte selv etablissementet i det republikanske partiet med sjokk og vantro.

Ted Cruz hadde riktignok snakket om å sikre grensene, men hadde svingt unna temaet ulovlige innvandrere innad i USA. Etter PolitiFacts egen logikk angående påstand to, hvor trendene like etter at en endring har funnet sted brukes som avgjørende bevis, er det de som lyver.
Påstand 4:
6

Enda en gang gis ikke Trump engang delvis rett. Men kanskje er det PolitiFact som lyver igjen? Her er FNs egne tall for 2015, som illustrerer at 72 prosent av migrantene som har kommet via sjøveien var menn, mens bare 15 prosent av dem var barn:

http://www.thepoliticalinsider.com/wp-content/uploads/2015/09/Screen-Shot-2015-09-08-at-9.59.12-PM.jpg
Påstand 5:
5

Ikke delvis rett heller denne gang. I et intervju med magasinet Esquire i 2004 sa Trump at forsøket på å demokratisere Irak ville feile, og kun lede til en revolusjon straks USA trakk seg ut:

Does anybody really believe that Iraq is going to be a wonderful democracy where people are going to run down to the voting box and gently put in their ballot and the winner is happily going to step up to lead the county? C’mon. Two minutes after we leave, there’s going to be a revolution, and the meanest, toughest, smartest, most vicious guy will take over. And he’ll have weapons of mass destruction, which Saddam didn’t have. What was the purpose of this whole thing?

Morsomt nok skyter PolitiFact påstanden i foten på samme side ved å vise til at kritikken riktignok var der, men først kom ett år etter invasjonen:

6b

De tar dessverre feil også denne gang. Allerede seks dager etter invasjonen av Irak beskrev han denne som et «mess» i Washington Post.

Påstand 6:
1a

Her er Trump unøyaktig.  USA mottok 70,000 flyktninger i 2015, men langt fra alle var syrere. Obama-administrasjonen øker tallet til 85,000 i 2016, og deretter 100,000 i 2017 (gjengitt av Associated Press).

Siden krigen startet har USA bare tatt imot 1.500 syrere. Viljen er nok til stede for langt flere, men Kongressen og sikkerhetsmyndighetene legger begrensninger med sin krav til screening. PolitiFact har dekning for å si at Trump har «pants on fire».
Påstand 7:
2a

Denne påstanden får heller ikke delvis rett av PolitiFact, som hevder at det ikke finnes noen som helst bevis for muslimsk jubel på amerikansk jord i det hele tatt:

We looked back at the record to see what we could find about American Muslim celebrations in New Jersey on 9/11. While we found widely broadcast video of people in the Palestinian territories celebrating, we found no evidence to back up Trump’s description of events on American soil.

Kanskje skulle de ha forsøkt å ta et søk Youtube også, der man kan finne en slik dokumentasjon fra New Jersey innen sekunder:

Facebook-siden til radiokanalen New Jersey 101.5, er det tydeligvis mange lokale som også husker hendelsen. Når Politifact bråkjekt hevder at ingen husker dette utenom Trump, er det kanskje de som har sine «pants on fire» igjen.

Det var riktignok ikke tusenvis av muslimer som jublet i gatene i New Jersey. Hvor mange som gjorde det i sine private hjem, vil vi derimot aldri vite.

Daily Mail har mer dokumentasjon om dette.

Påstand 8:

6a

Her fastslår PolitiFact at det ikke var noen forvarsel. I en sikkerhetsbriefing 6. august 2001, altså bare en måned før angrepet, fikk George W. Bush derimot følgende dokument fra CIA:

File:CIA Memo.JPG

En inngående artikkel fra The Washington Post i 2006 tar også for seg George Tenets rolle med å advare Bush-administrasjonen om at noe var i ferd med å skje. PolitiFact diskuterer selv all denne informasjonen, men arresterer likevel Trump for faktafeil fordi advarselen ifølge dem ikke var spesifikk nok.

Fra en New York Times-artikkel i 2004 fremgår det imidlertid at advarselen 6. august var såpass spesifikk at den inneholdt informasjon om nærstående kapring av fly i USA av tilhengere av Bin Laden:

President Bush was told more than a month before the attacks of Sept. 11, 2001, that supporters of Osama bin Laden planned an attack within the United States with explosives and wanted to hijack airplanes, a government official said Friday.

The warning came in a secret briefing that Mr. Bush received at his ranch in Crawford, Tex., on Aug. 6, 2001.

Hvor spesifikk må advarselen egentlig være? Å ikke i det minste gi Trump «mostly true» eller selv «half true» på dette, virker å være nok et «pants on fire»-øyeblikk fra de påståtte nøkterne faktasjekkerne i PolitiFact.
Påstand 9:
8a

Har de som arbeider for PolitiFact noen gang hørt om å sette ting på spissen?

Jeg må uansett si at jeg fikk meg en god latter av å lese deres lange og dype historiske gjennomgang av fjernsynsindustriens utvikling i USA, som de må ha arbeidet riktig hardt med, avrundet med følgende innrømmelse:

He has a point that the United States makes very few TVs today, especially when compared to its dominance decades ago. However, it’s incorrect to suggest that we don’t make any, since there are least two American-owned companies that make TVs in the United States.

Påstand 10:
7a

PolitiFact går god for at denne meningsmålingen eksisterer, om man går inn på deres konkrete begrunnelse, men kritiserer metodologien:

While the study Trump cited does exist, it’s not at all clear that it supports his argument that «there is great hatred towards Americans by large segments of the Muslim population.»

[…] The first problem with the Center for Security policy poll has to do with methodology. It was an online, opt-in survey, which tend to produce less reliable samples because respondents choose to participate.

Er påstanden til Trump virkelig «mostly false» når han faktisk gjenga tallet fra en eksisterende meningsmåling?

De viser deretter i stedet til en Pew-måling som viser støtte blant 13 prosent av amerikanske muslimer til voldshandlinger i islams navn:

According to Pew in 2011, about 13 percent of American Muslims said they believe that violence in the name of Islam is justifiable. That’s half the rate of the Center for Security Policy finding of 25 percent.

For det første spør ikke meningsmålingene om det samme, og er dermed ikke direkte sammenlignbare. For det andre bor det om lag 3.3 millioner muslimer i USA, og 13 prosent av disse utgjør ikke mindre enn 390,000 mennesker. Er ikke dette å regne som et hat blant store segmenter av den muslimske populasjonen?

 

Kan PolitiFact i det hele tatt kalles seriøse faktasjekkere, eller er de bare politiske agenter i meningsindustrien slik som alle andre?