Kommentar

Aftenpostens John Hultgren gjengir idag meningsmålinger i USA om Irak og Bush som bare kan karakteriseres som grovt villedende. Det er oppsiktsvekkende at slikt skjødesløst arbeid ser dagens lys.

Etter først å ha feilsitert en meningsmåling i Washington Post, fremmer Hultgren sin ideologiske kjepphest: det er USA som gjør verden utrygg. Hvis jihadister fra Irak skulle komme til Oslo, er det George Bush sin skyld.

Etter valget i Irak 30. januar har journalister flest registrert at bildet ikke er så enkelt som USA vs. opprørerne. Det er også folket vs. opprørerne. Utover våren har selvmorddsbomberne slått til med en villskap som savner sidestykke. Da faller Hultgren tilbake på den gamle antiamerikanismen: Det er Bush og USAs skyld. Dette er blitt et ideologisk dogme. Og overbevisningen er så sterk at den implisitt reiser en rekke nye spørsmål, om synet på opprørne, hva som ville skje hvis USA trakk seg ut osv. Spørsmål som journalister av Hultgrens type aldri besvarer.

Han er ikke alene. Det er mange av dem. Ikke minst i Europa. I USA hater mange liberale journalister Bush. Faktisk viser en meningsmåling at det er blitt flere som ikke tåler presidenten, 37 prosent, og færre som forsvarer ham med hud og hår, 27 prosent.

Men selv sterkt anti-republikanske liberale pressefolk har respekt for fakta, og bevarer et modicum av common sense. Ta f.eks. Dan Balz i Washington Post sin analyse av Bush tale:

To a surprising degree, given the strength of the insurgency in Iraq, Bush has 2_kommentartained support for the broad goals of his Iraq policy and for a continued military presence there.
….
What may be surprising is the degree to which people continue to support 2_kommentartaining a sizable U.S. military presence in Iraq in the face of such little progress in the past year. Polls offer conflicting conclusions about sentiment toward withdrawing troops, with some surveys suggesting that patience already has begun to wane. A new Washington Post-ABC News poll, however, finds that only 13 percent of those surveyed said it is time for U.S. forces to get out.

13 prosent! Men i Hultgrens versjon har nå amerikanerne endelig oppdaget det som folk i Midtøsten har ment hele tiden: de er blitt ført bak lyset.

Advarslene mot en Irak-krig var mange og høylytte i arabiske land i Midtøsten, hvor det blant annet ble hevdet at Bush-administrasjonen førte folk bak lyset med falske eller overdrevne beviser om irakske masseødeleggelsesvåpen. Og samtidig ble det uttrykt frykt for at en krig skulle utvikle seg til en langvarig konflikt som kunne påvirke hele regionen. Nå mener amerikanere nesten det samme.

Dette er et salig rot av påstander: Advarslene var mange fra ledere som fryktet for sine stillinger. I det hadde jo en mann som Mubarak helt rett. Han blir nå tvunget til demokratiske reformer. Men er det dette Hultgren beklager? Vi er forsåvidt ikke overrasket, for Aftenpostens posisjon er farlig nær en hyllest til status quo ante bellum (situasjonen før krigen).

Ad falske beviser: alle trodde at Saddam hadde WMD, også hans egne generaler! Nå tillegger Hultgren folk i Midtøsten clairvoyante egenskaper.

Hultgren lider av en ønsketenkning som får han til å sjonglere med begivenhetene, til å kappe noen hjørner her, sjonglere litt med oppfatninger der, slik at den tilsynelatende henger i sammen.

Verst blir dette når han går til den siste meningsmålingen i Washington Post, for å finne bekreftelse på sine forutinntatte meninger.

Den siste meningsmålingen som ble offentliggjort av ABC News og Washington Post i går, viser at det for første gang er et flertall (57 prosent) som mener at Bush-administrasjonen overdrev bevisene for at Irak hadde kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen; med andre ord et flertall som mener at Bush misledet sin egen befolkning om årsaken til å gå til krig.
75 prosent oppgir at administrasjonen undervurderte hvilken utfordring en krig mot Irak representerte.

Allerede overskriften i Washington Post antyder Hultgrens løgn:

Survey Finds Most Support Staying in Iraq
Public Skeptical About Gains Against Insurgents

Det politisk mest overraskende ved målingen, begivenhetene på bakken tatt i betraktning, er at oppslutningen er så sterk om å bli til jobben er gjort. Det amerikanerne er skeptiisk til er uttalelser av typen Dick Cheney, om at «insurgents are in their last throes». Det blir ikke trodd. Det var dumt sagt, og det var Cheney som tapte på det.

Målingen tilbakeviser også en annen av Hultgrens teser: at det er gått opp for amerikanerne at Irak ikke har gjort dem tryggere.

Amid broad skepticism about Bush’s credibility and whether the war was worth the cost, there were some encouraging signs for the president. A narrow majority — 52 percent — believes that the war has contributed to the long-term security of the United States, a five-point increase from earlier this month.

Dette handler om evnen til å lese. Det virker som om stadig flere journalister har vansker med å få med seg nyansene i teksten. Den forenkles inntil det ugkjenkjennelige. Kritikken finnes i Washington Posts artikkel, men den har en helt annen smak og retning enn det Aftenpostens journalist presenterer.

By a narrow margin, the public continues to think the war has not been worth the cost and bigger majorities fear that Iraq has crippled the ability of the United States to respond to conflicts elsewhere in the world and has damaged efforts to recruit young people into the military. A large majority, about six in 10 people, say the United States is «bogged down» in Iraq.

Overwhelming majorities of Americans think the Bush administration and U.S. military leaders fundamentally underestimated the difficulty of the war and failed to anticipate the tenacity of the insurgency in Iraq.

Hultgren neglisjerer totalt de underliggende strømningene i målingen, som viser en offervilje hos det amerikanske folk, og en idealisme, som Hultgren og hans like er blottet for:

Despite public misgivings about elements of the policy, there re2_kommentars an underlying reservoir of support for the war and continued unwillingness by the public to abandon Iraqis to their fate. Despite the almost daily suicide bombings and mounting casualty rates, a majority of Americans — 53 percent — now say they are optimistic about the situation in Iraq, up seven points from December.

Hultgrens budskap er defaitistisk: Amerikanerne har mistet troen på at de vinner, Irak er et laboratorium for terrorister uten sidestykke, og når jihadistene sprer seg, kan mye skje.

Ikke ett ord om de demokratiske vindene som blåser over Midtøsten, dette fra en mann som har reist regionen på kryss og tvers de siste årene.

Det er nedslående lesning. På vegne av norsk presse, og journaliststanden. Fremstillingen gjør at folk distanserer seg fra verdens elendighet, og fra vår nærmeste allierte. Cui bono?

Ny sannhet om Irak

Acknowledging Difficulties, Insisting on a Fight to the Finish

Survey Finds Most Support Staying in Iraq
Public Skeptical About Gains Against Insurgents