Nytt

Seks av ti amerikanere er mot bombing av Syria, selv om de mener at Assad brukte gass. Like mange mener at USA bør slutte å være verdens politimann, tre av fire mener at USA heller ikke bør utstyre opprørerne i Syria med våpen.

Folkemeningen er bestemmende for hva Kongressen mener. De folkevalgte lytter mer til grasrota enn til presidenten.

Obama skal tirsdag kveld tale til nasjonen. Han har en vanskelig oppgave.

Den ble ikke lettere da Russlands utenriksminister Sergej Lavrov tok utenriksminister John Kerry på ordet – Kerry hadde sagt at Assad måtte gi fra seg kontrollen over de kjemiske våpene – og Lavrov foreslo at lagrene skulle stilles under internasjonal kontroll.

Obama måtte innrømme at forslaget fortjente å bli drøftet nærmere, selv om flere luftet skepsis til Valdimir Putins motiver og den praktiske gjennomførbarheten.

Og ikke minst: vil Assad selv gå med på det?

Meningsmålingen som er gjennomført for New York Times/CBS bærer bud om at amerikanerne ønsker å konsentrere seg om egne saker. De er trette av krig i Midtøsten. Eller som en sa til BBC, amerikanerne er ikke bare krigstrette, de er også war-wise, dvs. kloke på hva krig i Midtøsten innebærer.

In the Syrian crisis, 6 in 10 Americans oppose airstrikes, according to the poll, with similar majorities saying they fear military action could enmesh the United States in another long engagement in the Middle East and would increase the terrorist threat to Americans.

But the antipathy to foreign engagement extends beyond the current crisis. Sixty-two percent of the people polled said the United States should not take a leading role in trying to solve foreign conflicts, while only 34 percent said it should. In April 2003, a month after American troops marched into Iraq, 48 percent favored a leading role, while 43 percent opposed it.

When asked whether the United States should intervene to turn dictatorships into democracies, 72 percent said no while only 15 percent said yes. That is the highest level of opposition in a decade of polling on this question. At the start of the Iraq war, 48 percent favored staying out and 29 percent favored getting involved.

At flertallet ikke bare er mot bombing, men også væpning av opprørerne er noe Obama må ta med i beregningen.

The resistance to getting involved in Syria is deep. While 75 percent of people think that Mr. Assad’s forces used chemical weapons, 74 percent say they oppose supplying rebel forces in Syria with conventional arms. The Obama administration reluctantly adopted that policy on a covert basis in June after it concluded that Syrian forces had used chemical weapons on a smaller scale in previous attacks.

 

Målingen peker ut over Syria. Amerikanerne er fed up av å ofre seg for andre. Med utsiktene til kaos i Midtøsten er det bad news for Europe.

http://www.nytimes.com/2013/09/10/world/middleeast/poll-majority-of-americans-oppose-military-strike.html?pagewanted=2&src=un&feedurl=http://json8.nytimes.com/pages/world/middleeast/index.jsonp