Barack Obama holdt den lenge varslede talen om ISIS i natt. Han lovte å utkjempe kampen hvor det måtte være, også Syria. Syriske opprørere vil bli trent i Saudi-Arabia.

Men Obama fastholder at den krigen han utkjemper er ulik den George W. Bush startet i Afghanistan og Irak. Han sammenlignet heller med bombingene i Jemen og Somalia, som har vært mot utvalgte mål, hovedsakelig med droner.

Obama synes ikke å se sin egen rolle og hvor mye verden har forandret seg. New York Times kommenterer:

 

Standing just outside the Blue Room, steps from where he announced the raid that killed Osama bin Laden in May 2011, Mr. Obama delivered a message that seemed worlds away from his confident assertions that the United States had decimated Al Qaeda. The United States, he said, was locked in a long battle with a successor to Al Qaeda, “unique in their brutality.”