På søndag var det folkeavstemning i Sveits om hvorvidt man ville deportere innvandrere som hadde bått kriminelle handlinger. Forslaget ble bestemt avvist da 58,9 % stemte nei. For mange ble det vanskelig å svelge at annengenerasjonsinnvandrere uten sveitsisk statsborgerskap også ville bli omfattet av den nye loven.

Denne gruppen på 350.000 personer som er født i Sveits med utenlandske foreldre uten statsborgerskap kalles for «secondos». Justisminister Simonetta Sommaruga sa at det var «en god dag for rettssikkerheten». “Secondos tilhører samfunnet vårt og burde bli behandlet skikkelig,” sa hun.

Før valget hadde mange kritisert og pekt på at hvis secondos ble dømt for en kriminell handling så ville de risikere deportasjon til et land hvis språk de ikke kan og hvor de kanskje ikke har noen familie.

Sveits

Swissinfo  BBC