Adolph_Tidemand_-_Low_Church_Devotion_-_Google_Art_Project_(9QGXjFzX4Caijw)

Adolph Tidemands Haugianerne er et kjent og kjært bilde i den norske kunsthistorien. Det er oppstått i en ganske spesiell historisk sammenheng, som man avgjort bør kjenne for å få en rimelig korrekt forståelse av dette sentrale verk.

Så hva skal man berette, dersom man skal presentere dette bildet for en gruppe presumptivt interesserte personer som ventelig ikke kjenner denne historiske bakgrunnen?

Hva jeg selv ville ha gjort, er jeg rimelig klar over. Fortelle om Konventikkelplakaten, som forbød legfolk å forkynne sin egen forståelse av Skriften uten tillatelse fra den offisielle geistlighet, om Hauges virksomhet både som predikant og som industrireiser – og ikke minst den skammelige behandling han fikk fra myndighetenes side, og så ville jeg sannsynligvis lagt til noen ord om samvittighetsfrihet, trosfrihet og religionsfrihet som urokkelige prinsipper for et sivilisert samfunn.

Tilfeldigvis hørte jeg nylig deler av en slik presentasjon i Nasjonalgalleriet. Guiden foreleste – via en tolk – for en forsamling ganske unge mennesker. Flertallet bar skjegg eller hijab. Noen av tilhørerne virket mer opptatt av sine mobiltelefoner enn av hva guiden kunne fortelle.

Jeg hørte ikke hele forelesningen, men det jeg fikk med meg, var en fremstilling av datidens norske bønder og deres friere stilling (i egenskap av selveiere) enn bønder i andre land.

Man kan undre seg over hvorvidt fremstillingen var tilpasset et ganske spesielt publikum. Men som nevnt overvar jeg ikke hele seansen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂