NTB skriver om Sverige som nå har flere menn enn kvinner. Flertallet i Sverige har alltid vært kvinner. Nå er det andre tider.

Sverige har hatt høy innvandring i mange år. Fjorårets tall forteller sitt: Befolkningen i Sverige steg med 103.662 til 9.851.017. Det er kjent at mange av de som kommer til Sverige er mannlige asylsøkere.

For å berolige oss blir vi gjort oppmerksom på at utviklingen ikke utelukkende skyldes innvandring. Menn lever nemlig lenger enn før. Menns levealder øker mer enn hva kvinnenes gjør.

Kvinner har alltid vært i flertall i Sverige, men for første gang er det nå menn som utgjør majoriteten. Dette skyldes ikke bare innvandringen, men også at menns gjennomsnittlige levealder øker mer enn kvinners, viser tall fra SCB.

rbnett/ntb