Hamar Arbeiderblad har trykket et leserinnlegg som omhandler pels- og dunklær. Det er merket Canada Goose som det bli fokusert på. Ulven som står for pelsen, og gjessene som leverer duna skal visstnok leve under svært dårlige kår. Canada Goose tilbakeviser at de praktiserer dårlig dyrevelferd.

I det samme leserinnlegget kommer det frem at utestedet Felix på Lillehammer nekter folk med klær av merket Canada Goose adgang. Dette for å sette fokus på bruk av pels. Det finnes mange former for klær av pels, men det er Canada Goose som er uønsket i lokalene.

Et lite søk på nettet viser at utsagnet har rot i virkeligheten. Dagbladet er blant media som har omtalt saken. Det er ingen motforestillinger mot å utestenge folk med lovlig innkjøpte klær, uteklær som mest sannsynlig blir hengende i garderoben eller over en stol.

Man skal ikke lete lenge for å finne andre klesplagg som hadde skapt nasjonalt ramaskrik hvis de ble forbudt ved et alminnelig utested.

Det å utestenge folk med Canada Goose er muligens å anse som den gode utestengelsen.

For to år siden bestemte utestedet Felix i Lillehammer, at gjester som hadde på seg jakke av merket Canada Goose, skulle nektes adgang til utestedet.

—-

Han forklarer at dere intensjon på ingen måte er å kaste ut folk, men å skape bevissthet rundt bruken av pels.

– Det gjelder jo bruken av pels generelt, men det er Canada Goose som er mest brukt her, så da har vi valgt å fokusere på det, sier han.

—-

Ansvarlige hos Canada Goose tar avstand fra påstandene om dårlig behandling av dyr:

– Vi har en grundig prosess med godkjenning av våre leverandører, og krever at de skal ha samme etikk som oss. Det er ingen tradisjon i Canada for å plukke fjær av levende gjess, og vi har aldri gjort det i vår over 50 år lange historie, uttalte Leopold til NRK.

Dagbladet