Flere faginstanser slakter Justisdepartementets innstramningsforslag i innvandringspolitikken. En rask gjennomlesing viser at innstrammingsforslagene prøver å vise hensyn til Norge.

Faginstansene er opptatt av å vise hensyn til flyktningene. Norge og det norske folks ve og vel er sekundært når flyktninger skal hjelpes.

Eksempel:

3. Strengere regler for familiegjenforening

—-

Hva går kritikken ut på: IMDi peker på at det vil være svært vanskelig for mange flyktninger, spesielt kvinner, eldre og personer med helsemessige utfordringer, å oppnå en årslønn tilsvarende departementets forslag.

Aftenposten