Tavle

Den daglige informasjonsmengden er formidabel og det er ikke enkelt å komme frem til hvorledes det som foregår kan forstås. Dette gjelder ikke minst det kompliserte sikkerhetsbildet. Når professor Niall Ferguson kommer med en forklaring med paralleller til Romerrikets fall, så mener noen han er for pessimistisk. Vi trenger ikke å bekymre oss. Regjeringen er tydeligvis ikke bekymret til tross for dystopiske virkelighetsbeskrivelser. Den satser på fortsatt nedbygging av Forsvaret. Innlevering av pistoler går etter planen. Hvorvidt nedbyggingen vil bli omtalt som et satsingsområde er for tidlig å si noe om.

Innen statsvitenskapen opererer man med statens sikkerhet som ett av statens rasjonale. Mange regner dette som det viktigste, idet uten sikkerhet så er det lite annet som kan skje. Dette omtales som at sikkerheten er organisert ved en autoritet – staten – som har tatt på seg voldsmonopolet og borger for innbyggernes sikkerhet mot indre og ytre trusler. Det er typisk for en moderne kompleks stat hvor det er en fordeling av arbeidsoppgaver mellom innbyggerne og institusjonene. Man «glemmer» da at det finnes en måte til for å organisere sikkerhet – selvhjelpsmetoden. Den er vanlig i stammesamfunnene i Midtøsten.

Når det oppstår grupper som Odins soldater eller andre borgerverngrupper, så kan det tolkes som en bevegelse i retning selvhjelpsmetoden, og et uttrykk for at innbyggerne ikke lengre stoler på staten som garantist for sikkerheten. Det er intet godt tegn for den videre utvikling.