Nytt

Foto: Reuters

Drapsraten i Venezuela er verre enn i flere krigssoner, slår Amnesty fast i en ny rapport.

Drapsraten i landet er blant verdens høyeste. I 2017 var den 89 av 100.000 mennesker.

Unge menn er mest utsatt. Ifølge Amnesty var minst 95 prosent av de drepte i fjor menn i alderen 12 til 44 år bosatt i fattige nabolag.

Basert på funn i rapporten er det ifølge Amnesty sannsynlig at den venezuelanske staten er ansvarlig for mange av drapene.

Myndighetene skjuler drapstall

Amnesty går også langt i å fastslå at regimet systematisk har tilbakeholdt offisiell statistikk om antall døde som følge av skyting, spesielt i dødsfall der statlig ansatte er involvert. Dette har ført til at 90 prosent av drapssaker som havner i rettssystemet, resulterer i frifinnelse.

Politikk- og samfunnssjef Tale Hungnes i Amnesty Norge maler et dyster bilde av situasjonen.

– Amnesty er svært bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Venezuela. Myndighetene makter ikke å ivareta innbyggernes rett til liv. Landet er drevet inn i en voldsspiral der myndighetene ikke lenger klarer å garantere vanlige borgeres sikkerhet, sier hun.

Folket drevet til masseflukt

Den økonomiske og politiske krisen i Venezuela har ført til at 2,3 millioner mennesker har flyktet fra landet siden 2014. Dette går også ut over nabolandene.

– Situasjonen i Venezuela er alvorlig i seg selv. I tillegg får det konsekvenser for hele det latinamerikanske kontinentet, med masseflukt til nabolandene. Dette er den største humanitære krisen i Latin-Amerika på veldig mange år, forklarer Hungnes.