Nytt

I Sverige leter politiet etter en mann som tirsdag skjøt ned og drepte en gutt på 15 og skadet hans storebror på 20 utenfor en skole i drabantbyen Akalla nordvest i Stockholm. Politiet har god tro på at de skal finne den eller de skyldige fordi det var mange vitner. Selv om det er snakk om en av de aller mest alvorlige forbrytelsene man kan begå, og det var mange vitner, velger politiet å ikke gå ut med et signalement i jakten på morderen. At politiet ikke sier noe om gjerningsmannens høyde, hudfarge, etnisk opprinnelse, nasjonalitet eller lignende bør ikke overraske noen, for det får de ikke lov til.

Selv om ingen ting foreløpig er sagt om hvem gjerningsmannen eller ofrene er, tror jeg løsningen er å finne i innvandrermiljøet. Er det fordomsfullt av meg å si det? Det kan hende, men la oss bruke hodet litt. For det første er det helt utenkelig å se for seg en situasjon der gjerningsmannen ikke kjente ofrene. Sannsynligheten for at en ustabil mann umotivert skyter to tilfeldige personer, som viser seg å være brødre, er ikke eksisterende. Det er åpenbart at det var en relasjon mellom gjerningsmann og ofre. Det kan dreie seg om en familietragedie, en skilsmisse og barnefordelingssak, men ofrene er tragisk nok gamle nok til å være involvert i gjengrelatert kriminalitet.

Gjerningsmannen kan også ha andre motiver. Uavhengig av motiv er det mest sannsynlig at også gjerningmannen er kjent i Akalla, og kanskje er bosatt der eller i umiddelbar nærhet. Hvem bor i Akalla? Ifølge Wikipedia bodde det 8.387 innbyggere der i 2012, hvorav 71% med innvandrerbakgrunn.

Akalla er en del av det mye omtalte Miljonprogrammet som den svenske regjeringen realiserte i tidsrommet 1965-1975, altså glansperioden for det svenske socialdemokratiet med sterke menn som Tage Erlander og Olof Palme som statsministre. Da ble det bygget 100.000 boliger i året gjennom ti år for å bøte på boligmangelen. Hensikten var edel, men resultatet av å bygge mye, ensrettet og billig har ført til store problemer i Sverige. Blant annet er det nå allment akseptert at disse drabantbyene har ført til segregering fordi ingen mennesker med ambisjoner ønsket å bli boende der. Antall selveierleiligheter er gjennomgående lav, det har hopet seg opp med folk med lav yrkesdeltakelse og svak økonomi, ofte med innvandrerbakgrunn eller sosiale problemer.

Når det smeller i svenske drabantbyer er det nesten uten unntak i «barn av Miljonprogrammet». Det være seg i beryktede Rosengård utenfor Malmø eller Rinkeby (som Akalla er en del av) utenfor Stockholm. Bygningsmassen i disse drabantbyene har et beregnet vedlikeholdsetterslep på svimlende 650 milliarder svenske kroner!

Den svenske entreprenøren Roger Akelius sier det bra.

Situationen i Sverige är värst i miljonprogrammen. Den svenska slummen, så kallade C-områden, är en direkt följd av en fin, medmänsklig, social ideologi, men med allvarliga brister i praktiska konsekvenser. Förvaltningen av miljonprogrammen följer grundkursen i socialism till punkt och pricka.

Nå vil den videre etterforskningen fortelle oss hvem ofrene og gjerningsmannen er, og hva som var den direkte foranledningen til det tragiske drapet. Inntil vi vet noe mer klarer jeg ikke fri meg fra mistanken om at både ofre og gjerningsmann, i likhet med folk flest i Akalla, har innvandrerbakgrunn. At drapet har skjedd fordi de eventuelt har innvandrerbakgrunn har jeg ingen grunn til å tro, men at en bakenforliggende årsak til drapet kan være å finne i en feilslått integreringspolitikk, og i det fullstendig avsindige sosialdemokratiske eksperimentet Miljonprogrammet vil jeg hevde.

Akalla

Det er nesten så jeg skulle ønske at det viser seg at både gjerningsmann og ofre er både blonde og blåøyde, men jeg tror det dessverre ikke før jeg får se det.