Innenriks

I kommentaren Ny asylpolitikk – og Frp tar æren (betalingsartikkel) blottlegger Harry B.A. Strand (mangeårig journalist i Adresseavisen) en merkelig forståelse av hva politikk er. I sin iver etter ikke å gi FrP noen som helst kreditt for partiets lange innvandringskritiske historie, ofrer Harry Strand heller sin egen troverdighet.

I dagens asyldebatt er det snart ingen som kan fremme konstruktive innspill uten å bli sammenlignet med Fremskrittspartiets politikk.

«Konstruktive innspill», som Harry Strand kaller det i dag, er faktisk FrPs politikk fra i går. Sammenligningen med FrP er den eneste rette, fordi det er først nå at andre partier støtter FrP i de konstruktive innspillene partiet har fremmet tidligere. Mediene har brukt mye energi på å stigmatisere FrP; det eneste politiske partiet Ola og Kari hadde for å si at de ikke ønsket å dekonstruere nasjonen. I kampen mot FrP var alt tillatt.

Det er mange eksempler på hva FrP-politikere og andre frihetselskende nordmenn har måttet tåle av heslige utsagn og stygge beskyldninger opp gjennom årene fordi de ytret seg imot det multikulturelle prosjektet. Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen uttalte i 2011 at «FrP har et politisk ansvar for å skape grobunn for fremmedhat og høyreekstremisme». Alt fra hatefulle egoister til rasistiske søppelmennesker har vært gangbar mynt. Temperaturen i kampen mot FrP kan like så godt leses som en måler på hva man ville forsvare i kampen for Det nye Norge. Daværende kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) levnet ingen tvil.

– Vi kommer til å være helt kompromissløse i forsvaret av det flerkulturelle Norge.

Denne kompromissløse linjen har politikerne og deres gjeterhunder i media holdt på med i altfor mange år. Nå går det ikke lenger. Kursen må snus, men man vil aldri innrømme at FrP hadde rett. (Rights.no skrev om samme fenomen torsdag i artikkelen Fra «barbarisk og uakseptabelt» til «modig» på rekordtid). Man velger å blottstille sin egen dårskap og late som man ikke vet hva politikk er, fremfor å innrømme FrP kreditt.

Det er ikke feil at FrP har ment det meste og fremmet de fleste forslagene, men det var i en helt annen situasjon.

Det heter å drive politikk, Harry Strand.

Politikk er den virksomhet innen et sosialt system som innebærer at mål blir satt, prioriteringer ordnet, verdier fordelt og virkemidler valgt og anvendt.

Det er helt riktig – det var i en helt annen situasjon. De beste politikerne forutser en utvikling, setter noen mål og gjør sine prioriteringer deretter. Du vet det sikkert, men det gjør så innmari vondt å innrømme det.

Carl I Hagen