Innenriks

En 55 år gammel mann av nordafrikansk opphav med flere narkodommer bak seg er blitt arrestert i Oslo, mistenkt for å ha drept to mennesker med kniv i hovedstaden i dag morges – en kvinne på Manglerud og en mann på Tøyen.

En side ved saken er egnet til å vekke oppsikt:

Etter narkodommene ble han utvist fra landet i 1999. Han skal også ha blitt utvist i 2001 etter å ha brutt toårsfristen.

Senest i oktober 2014 ble 55-åringen utvist fra Norge. Utreisefristen ble satt til en dato i desember samme år.

VG kjenner ikke til om 55-åringen faktisk reiste fra landet på den aktuelle datoen. I Folkeregisteret står mannen oppført som utvandret.

I lys av begivenhetene de siste årene, særlig det inneværende, er det nokså opplagt at det vil bli flere utlendinger uten lovlig opphold i Norge i fremtiden, også statistisk usynlige sådanne.

Den potensielle sikkerhetstrusselen, hva enten den har ideologiske elementer eller ei, blir dermed uunngåelig større – ikke minst fordi det ser ut til å bli hardere tider hvor det ikke blir noe lettere å leve under jorden på en harmløs måte for omgivelsene.

I hvilken grad befolkningen har en følelse av å leve i en rettsstat med en fungerende samfunnskontrakt når et utvisningsvedtak ikke har resultert i utreise etter 16 år, men derimot i to mord, får enhver ellers gjøre seg tanker om.

 

VG