Nok en krise har rammet mottaksapparatet. Denne gangen er det verger for de mindreårige. De enslige mindreårige som søker om asyl i Norge har etter loven krav på å få en verge. Vergen skal være en talsperson som skal sørge for at barnets rettigheter ivaretas. Det trengs nye 350 verger.

Det er fylkesmannen i hvert enkelt fylke som har ansvar for rekruttering av verger til asylbarna. Eldbjørg Sande, leder for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, opplyser at det på landsbasis skal være behov for anslagsvis 350 verger til enslige mindreårige asylsøkere.

– Det finnes eksempler på at barn blir sittende uten verge i mange uker. Vi kjenner for eksempel til ett tilfelle hvor mange av søkerne på ett mottak ble sittende uten verge i seks-syv uker, sier Hilde Krogh, leder for Vergeforeningen til VG.

Merkelig at ikke flere har meldt seg med tanke på hvor mange gode mennesker som finnes i Norge. Facebook florerer av posteringer av hjertevarme kvinner som mener at alle burde støtte opp om flyktningene som kommer til landet. Kanskje fylkesmennene burde starte en Facebookgruppe for å tiltrekke seg alle de som ønsker å gjøre en ekstrainnsats utover skatteseddelen? Eller hvorfor ikke kontakte Vergeforeningen direkte selv? Oppfordringen er herved gitt.

I Oslo og Akershus ser det ikke ut til å være noen vergemangel:

– Vi er i den heldige situasjon at vi får masse henvendelser i Oslo og Akershus. Vi velger representanter som kan ha en viss mengde barn så lenge som mulig.

1445604189312

Enslige mindreårige asylsøkere i Valdres. Foto: Avisa Valdres

VG