Kort

Mohammad Usman Rana vil bekjempe islam med mer islam. Konservativ islam skal være løsningen på IS-problemet. IS er reformistisk, sier han til Morgenbladet