Kort

Norge må akseptere at barnebruder kommer til Norge som «flyktninger», mener Unni Wikan. Et muslimsk fritak fra norsk lov, en juridisk erobring. NRK Finnmark