Nytt

Det britiske parlamentet har med stort flertall stemt for å utvide bombingen av IS til å omfatte Syria. Minst 60 fra Labour stemte med regjeringen.

David Cameron tapte en tilsvarende avstemning for to år siden.