Diasporaen av polakker som er kommet til Norge de siste årene, lever mest for seg selv – som om de bodde i Polen. forskning.no

Les også