Kristian Hoelscher senior reasearcher, institutt for fredforskning (PRIO), skriver om hvordan europeiske byer kan skape trygghet i utryggheten. Det er våre ønsker om sikkerhet som er problemet. De øker spenningene og skaper lite integrasjon.

Det å stanse eller begrense innvandringen fra fremmede kulturer nevnes ikke med et ord. Multikultur ser ut til å oppfattes som grunnleggende godt.

 

Europas byer blir stadig mer komplekse, integrering av flyktninger er en enorm utfordring og vi vil oppleve økt samarbeid mellom det militære og politiet.

På tross av et ønske om å skape orden på kort sikt, må myndighetene være bevisste på at sikkerhetisering av byene også kan øke spenningene og undergrave våre demokratiske rettigheter samt føre til mindre inkludering og integrering. Som respons på angrepene i Paris må myndighetene i Europa finne en balanse mellom behovet for trygge, inkluderende byer og sikring av borgerfrihet for alle borgere.

Aftenposten